29 April 2012

BERSIH 3.0 = aman

BERSIH 3.0 akan aman sejahtera jika tidak diganggu. Penganjur juga ada pihak2 keselamatannya sendiri.

Mereka berhujah kita salah kerana mengganggu keamanan. Kita berkata;

1) Kerajaan tak salahkah MEMULAKAN gangguan terhadap perhimpunan aman itu? Yang tak hadir hanya dengar dari TV3 suku. Yang hadir, mereka tahu siapa memulakan. Dengar daripada yang hadir jauh lebih selamat daripada mendengar daripada suara media propaganda.

2) Selama ini, dalam sejarah politik Malaysia, siapa yang banyak mengganggu keamanan? BN mengganggu pembangkang atau pembangkang mengganggu BN. Janganlah berhujah dengan hujah berkulat yang memuakkan. 

3) Larangan berhimpun di padang Dataran Merdeka. Mengapa pula nak berhimpun di sekitar Dataran tak dibenarkan? Kerajaan nak jadi Mahkamah Tinggi jugakah?

4) Perhimpunan anti-Lynas di Kuantan yang disertai puluhan ribu, apabila tiada provokasi oleh pihak kerajaan, maka ia telah berlangsung aman dan meriah iklim demokrasinya. 

5) BERSIH yang nak berhimpun di tempat awam, kerajaan pula yang memandai-mandai nak menentukan tempat perhimpunan. Memang sebuah kerajaan tua yang tak sedar diri. Tunggulah masa anak muda MALAYSIA menarik mereka turun dari tampuk pemerintahan.

6) Selagi Dataran Merdeka tak diisytiharkan sebagai Dataran BN, selagi itulah rakyat BERHAK BERHIMPUN di situ. Bukan hanya BN yang merdeka daripada penjajahan Inggeris, tetapi, bahkan, bekas pejuang daripada kalangan pembangkanglah yang banyak bertumpah darah demi kemerdekaan.

7) Selagi SPR tidak dibersihkan daripada anasir kotor dan tipu, selagi itulah kerajaan yang menjadi punca kekalutan yang merosakkan ketenteraman rakyat. BERSIH ditujukan khas untuk keamanan berterusan rakyat Malaysia yang bebas.

8) Selagi polis terlalu dikerah untuk menundukkan rakyat mengikut telunjuk pemerintah, jangan diharap sebuah kerajaan akan mencipta keamanan sebenar. BERSIH adalah medan rakyat bertembung dengan polis secara paksa dan sengaja diciptakan. BN takut berhadapan dengan rakyat secara profesional dan berani.

9) Sejarah PAS gagal membuktikan mereka sebuah parti yang ganas yang sukakan keganasan, bahkan ia adalah sebuah parti yang sentiasa tunduk kepada keluhuran demokrasi yang benar dan diterima rakyat. Jangan bohong terhaap sejarah PAS yang gemilang.

10) Perhimpunan BERSIH akan terus menjadi medan BN membina propaganda merosakkan reputasi pembangkang, sedang ia akan terus menjadi medan suara rakyat yang berani dan sedia berkorban demi kebenaran, keadilan dan keamanan.

Sumber: Ustaz Nik Abduh

24 April 2012

Pemimpin: Antara Afdhal dan Mafdhul


Sebagai pencerahan kita bersama di dalam memahami kaedah perlantikan pemimpin dalam Islam. Bukanlah semua pemimpin yang afdhal itu dapat ditabalkan sebagai pemimpin mengikut kepada maslahat. Teruskan membaca...


HUKUM MELANTIK PEMIMPIN MAFDHUL2. Memilih calon pemimpin yang layak dan baik adalah satu perkara yang tidak boleh ditolak. Setiap insan pastinya inginkan yang terbaik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan negaranya. Maka pemimpin juga mestilah yang terbaik atau afdhal walaupun ia hanya untuk sebuah persatuan.

3. Di antara dua calon yang bertanding mesti salah seorang daripadanya lebih afdhal daripada yang seorang lagi menurut pandangan pengundi. Calon A lebih afdhal daripada calon B kerana akademiknya bagus menurut penyokong calon A. Menurut penyokong calon B pula, calonnya lebih baik daripada calon A kerana dia pandai mengawal mesyuarat. Jadi kedua-duanya lebih layak dan lebih baik menurut penyokong masing-masing, dan lawannya adalah mafdhul. Maka afdhal dalam situasi ini adalah nisbi, ia tidak tetap.

4. Perbincangan tentang pemimpin afdhal dan mafdhul ini telah berlaku sejak zaman sahabat RA terutamanya dalam membincangkan tertib afdhal para Khulafa’ Rasyidun. Dr. Muhammad ‘Imarah dalam bukunya al-Islam wa Falsafatu al-Hukm menyatakan:
Ia bersempena dengan dakwaan golongan Syi’ah yang menuduh para sahabat menafikan Ali daripada kepimpinan yang menurut mereka dia lebih afdhal daripada yang lain, maka berlakulah perbincangan tentang afdhal dan susunan tertibnya dalam kalangan sahabat, begitu juga keharusan pemimpin mafdhul ketika wujudnya yang lebih afdhal. (Dr. Muhammad ‘Imarah, al-Islam wa Falsafatu al-Hukm).

5. Apabila kita merujuk al-Qur’an, afdhal atau lebih baik boleh berlaku di antara seseorang dengan seorang lain, seorang nabi lebih afdhal daripada bukan nabi, bahkan sesama para nabi pun sebahagiannya lebih afdhal berbanding sebahagian yang lain dengan kelebihan yang Allah SWT berikan. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 253 bermaksud:
Rasul-rasul Kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain (dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu). di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya, dan ditinggikannya (pangkat) sebahagian daripada mereka beberapa darjat kelebihan. Dan Kami berikan Nabi Isa Ibni Maryam beberapa keterangan kebenaran, serta Kami kuatkan dia dengan Ruh al-Qudus (Jibril).

6. Allah Azza wa Jalla juga maha berkuasa untuk melebihkan satu umat ke atas yang lain. Manusia itu sendiri lebih afdhal daripada makhluk yang lain sebagaimana firmanNya dalam surah al-Israa’ ayat 70 bermaksud:
Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah berikan mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut; dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka daripada perkara yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan.

7. Afdhal berlaku dengan kelebihan tertentu, lawannya adalah mafdhul iaitu yang tiada kelebihan tersebut. Maka pemimpin mafdhul yang kita bincangkan adalah berkaitan dengan pemilihannya ketika wujud pemimpin yang lebih afdhal. Imam al-Haramain al-Juwaini (478H) menegaskan bahawa maksud afdhal di sini bukannya yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah atau lebih taqarrub kepada Allah SWT, katanya:
Bercakap tentang al-fadhil dan al-mafdhul bukannya yang lebih tinggi darjatnya dan lebih dekat taqarrub kepada Allah dalam amalannya. Boleh jadi seorang wali Allah yang menjadi tonggak dan rujukan seluruh alam yang jika dia bersumpah dengan nama Allah pasti akan terjadi, tetapi pada zamannya terdapat seorang yang lebih sesuai dan layak daripadanya untuk menguruskan urusan umat Islam. (al-Juwaini, al-Ghiyathi)

8. Kepimpinan berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran yang tidak semua orang sesuai dan layak untuk memikulnya. Ia juga melibatkan ketajaman pemikiran dan keluasan pandangan. Manusia itu sendiri kemampuannya berbeza-beza di antara satu sama lain. Belum tentu seorang pensyarah lebih afdhal menjadi pemimpin masyarakat berbanding anak-anak muridnya. Dan belum pasti seorang yang cemerlang akademiknya lebih afdhal untuk menjadi ketua bagi persatuan mahasiswa/wi. Terdapat manusia yang cerdik otaknya tetapi lemah jasadnya. Tidak kurang yang kelihatan gagah badannya tetapi tewas dengan harta dan rasuah.

9. Dalam soal kepimpinan, yang kita maksudkan dengan afdhal dan mafdhul ialah keupayaan dan kesesuaian seseorang dalam memikul tanggungjawab. ‘Adhuddin al-Iji (756H) menyatakan ada kemungkinan pemimpin mafdhul lebih sesuai dengan jawatan kepimpinan berbanding afdhal, al-Iji menegaskan:
Yang diambil kira dalam sesuatu wilayah (kekuasaan) ialah mengetahui kebaikan dan keburukan, serta kekuatan untuk memikulnya. Boleh jadi seorang yang mafdhul daripada aspek ilmu dan amalnya, dia lebih bijak dan lebih kuat menanggung beban dalam aspek kepimpinan. (al-Iji, al-Mawaqif)

10. Oleh sebab itu para ulama Ilmu al-Kalam telah berbeza pendapat dalam menentukan keafdhalan para sahabat. Sebahagian mereka menyatakan semua para Khulafa’ Rasyidun adalah afdhal, sebahagian mereka pula menyebut Abu Bakar RA yang paling afdhal selepas nabi SAW. Perselisihan juga berlaku dalam menentukan tertib afdhal selepas Umar al-Khattab RA sama ada Utman RA atau Ali RA. Walau apapun perselisihan mereka tentang tertib afdhal para sahabat, kita perlu terima bahawa generasi sahabat adalah lebih afdhal daripada umat Islam seluruhnya. Ini berdasarkan sebuah hadith nabi SAW:
Janganlah kamu mencerca para sahabatku. Jika seseorang daripada kamu menginfakkan emas seperti gunung Uhud sekalipun nescaya tidak akan sama dengan segenggam tangan mereka dan tidak separuhnya. (Riwayat Muslim)

11. Hukum harus melantik pemimpin mafdhul adalah kerana maslahat dan keperluan. Al-Tabari (310H) menyatakan bahawa mereka juga bersandarkan kepada kisah nabi SAW melantik ‘Amru bin al-‘As sebagai panglima peperangan Dzat al-Salasil sedangkan Abu Bakar RA dan Umur RA wujud pada ketika itu, yang membawa kepada masuk Islam kaumnya Bani ‘Azrah. Rasulullah SAW juga melantik Usamah bin Zaid sebagai panglima perang sedangkan ayahnya yang lebih afdhal wujud ketika itu.

12. Kesimpulannya, harus melantik pemimpin mafdhul ketika wujudnya yang afdhal dengan sebab maslahat dan hajat. Namun jika tiada hajat dan maslahat maka pemimpin yang afdhal lebih utama.

Sumber:
22 Jumada al-Awwal 1433H
Sweileh, Amman

9 April 2012

Mesyuarat = Syura

SYURA: WAJIB DILAKSANAKAN ATAU TIDAK?

1. Syura atau bermesyuarat dalam sesuatu perkara adalah disyari’atkan dalam Islam. Ia bertujuan untuk mengambil satu keputusan bersama dalam semua peringkat kehidupan manusia daripada yang paling tinggi seumpama urusan pemerintahan negara hinggalah kumpulan yang paling kecil iaitu urusan keluarga. Apa yang menjadi persoalan ialah adakah keputusan itu wajib dilaksanakan atau hanya sekadar cadangan semata-mata yang tidak wajib dituruti?

2. Menoleh sejarah, pengamalan syura ini bukan perkara yang baharu, ia juga dilakukan oleh umat terdahulu lalu mereka melaksanakan hasil keputusannya secara bersama. Kita boleh lihat wujudnya maksud berunding ini ketika Firaun yang zalim ingin berhadapan dengan nabi Musa AS, Firaun telah berbincang dengan kaumnya yang hanya menurut sahaja tanpa sebarang pandangan lain, jauh sekali bantahan. Firman Allah SWT dalam surah al-Zukhruf ayat 51-54 bermaksud:
Dan Firaun menyeru kaumnya, katanya: Wahai kaumku, bukankah kerajaan negeri Mesir ini akulah yang menguasainya, dan sungai-sungai ini mengalir di bawah (istana) ku, tidakkah kamu melihatnya? Bahkan bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina keadaannya ini, dan yang hampir-hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? (Kalau betul dia seorang Rasul) maka sepatutnya dia dipakaikan gelang-gelang emas, atau datang malaikat bersama-sama dengannya, maka Firaun menakutkan kaumnya, lalu mereka mematuhinya. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik.
3. Begitu juga Raja Saba’ yang telah berbincang dengan kaumnya ketika menerima surat daripada nabi Sulaiman AS. Firman Allah SWT dalam surah al-Naml ayat 29-33 bermaksud:
Raja perempuan itu berkata lagi: Wahai ketua-ketua kaum, berilah pandangan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini, aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir memberi pendapat dan mempersetujuinya. Mereka menjawab: Kita adalah orang-orang yang kuat gagah dan amat berani merempuh peperangan; namun perkara itu terserahlah kepadamu. Oleh itu fikirkanlah apa yang engkau hendak perintahkan.
4. Menerusi kedua-dua ayat tadi, kita dapati Firaun berunding dengan kaumnya namun tidak berlaku bertukar-tukar pandangan dan idea, mereka hanya menurut sahaja kata-kata Firaun tanpa membantah. Kaum Saba’ pula memberikan respon tetapi memulangkan semula sebarang keputusan kepada ketuanya. Nampaknya seperti tidak berlaku sebarang rundingan pun. Jadi, kita perlu mengetahui apakah maksud syura yang sebenarnya?

Maksud Syura

5. Syura maksudnya ialah berunding dan bertukar-tukar pandangan. Paling minimum dua orang dan maksimum tanpa sebarang had. Ia melibatkan urusan umum atau khusus untuk menyaring pendapat yang paling sesuai dan paling tepat demi merealisasikan kepentingan manusia dan negara serta menolak kerosakan secara menyeluruh. Semua ini hanya berlaku jika sesuatu perkara itu dibentangkan untuk dibahaskan. Ibn al-‘Arabi (543H) mendifinisikan syura sebagai:
Perhimpunan ke atas satu perkara untuk meminta pandangan setiap seorang dan mengeluarkan apa yang ada padanya. (Ibn al-‘Arabi, Ahkam al-Qur’an)

6. Ia membawa maksud kumpulan yang terdiri daripada lebih seorang yang masing-masing memberikan pendapat. Pandangan yang pelbagai diperlukan untuk mencari yang paling tepat. Ini seperti yang ditegaskan oleh Dr. Abd Rahman Abd Khaliq bahawa syura ialah:
Meminta pandangan daripada orang yang pakar dalam perkara yang dibincangkan untuk sampai kepada yang paling hampir dengan kebenaran. (Abd Rahman Abd Khaliq, al-Syura fi Dzilli Nizomi al-Hukmi al-Islami, Dar al-Salafiah, Kuwait, 1975, hlmn 14)

7. Dengan makna dan maksud di atas, kita dapati dalam Islam syura mempunyai kedudukan yang penting. Sebab itu Islam memerintahkan umatnya agar sentiasa bermesyuarat. Bahkan salah satu daripada nama-nama surah di dalam al-Qur’an adalah al-Syura yang menunjukkan kepentingannya untuk dijadikan mekanisme utama dalam kehidupan seharian kita dengan menjaga adab-adabnya. Allah SWT meletakkan syura sebaris dengan ibadat solat dan zakat yang hukum kedua-duanya adalah wajib. Firman Allah SWT dalam surah al-Syura ayat 38 bermaksud:
Dan juga  orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan solat dengan sempurna; dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka; dan mereka pula mendermakan sebahagian daripada apa yang Kami berikan kepadanya.
8. Demikian syura yang diperintahkan dengan maksud mencari keputusan yang paling hampir dengan tepat yang perlu dijaga adab-adabnya dalam kehidupan seorang muslim. Sehingga dalam urusan kekeluargaan terutamanya pasangan suami isteri pun ia sangat dituntut. Ini jelas kita dapati menerusi firmanNya dalam surah al-Baqarah ayat 233 bermaksud:
Kemudian jika kedua-duanyanya (suami isteri) mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya).
9. Syura dengan maksud ini juga yang telah nabi SAW sebutkan kepada Abu Bakar RA dan Umar RA apabila kedua-duanya telah bersetuju terhadap suatu perkara, maka nabi SAW tidak akan menyalahinya, sabdanya:
Sekiranya kamu berdua telah sepakat melalui mesyuarat nescaya aku tidak akan menyalahinya. (Riwayat Ahmad).

10. Maka syura dianggap satu mekanisma yang berkesan untuk mengetahui keputusan terbaik yang paling sesuai melalui proses perbincangan dan perbahasan. Ia diyakini mampu mengurangkan kesalahan dan kesilapan. Ia lebih utama jika berkaitan dengan urusan pemerintahan negara. Sebab itu ia menjadi pemisah di antara pemerintahan Islam dengan pemerintahan kuku besi dan selainnya. Seorang sarjana Arab Farid Abd Khaliq menerangkan bahawa:
(Pemisah) di antara pemerintahan Islam dengan pemerintahan kuku besi ialah meninggalkan syura. (Farid Abd Khaliq, Fi al-Fiqhi al-Siyasi al-Islami, Dar al-Syuruq, 1998, hlmn 39)

Syura: mulzimah atau mu’limah?


8 April 2012

Usrah Mantap Pemuda Hebat (UMPH..)

Suasana dan unsur baik yang ada pada masa sekarang jangan menghilangkan suasana dan faktor baik yang ada  pada masa dahulu...kekalkan.
Kisah Ustaz Din Tantowi mengingatkan suasana 20 tahun dahulu. Suasana sebuah kampung di rumahku berusrah.
--------------

Sejak sekian lama, kini perjuangan kita seperti ketiadaan "umph". Bertugas dan bekerja dengan hambar. Terkadang dihambat rasa letih dan bosan. Dahulu perjuangan ini segar dengan ruh amal Islami dan diperkaya pula dengan pelbagai istilah dan gerak kerja amal jama'ie, amal fardhi dan amal ijtimaei. Saya masih ingat, selain usrah saban minggu, jamaah kita hebat dengan tamrin di penghujung bulan dan 2 atau 3 kali dalam setahun akan ada aktiviti rehlah dan mukhayyam, namun segalanya kini hanyalah menjadi kenangan manis. Tiada lagi qiamulail dan muhasabah perjuangan di waktu dinihari, bimbingan sang murabbi yang diberikan thiqah dan wala' tidak berbelah bahagi.

Ukhuwwah cukup erat dan intim. Sering sahabat seperjuangan menyapa kita dengan, "Ana uhibbuka fillah yaa akhi..." sebaik memberi salam dan berpelukan menemukan pipi-pipi merah yang menahan getir perjuangan ini. Ziarah dan bertanya khabar menjadi rutin yang cukup halus kesannya kepada kita sesama jamaah. Menangis kita apabila mendapat khabar sahabat seperjuangan sakit atau ditimpa musibah.

Cepat kita menolak segala tohmahan yang cuba dilemparkan kepada sahabat seperjuangan. Nilai ukhuwwah antara kita sungguh mantap. Tak siapa mampu merobeknya dan tak mungkin lahir perasaan cemburu antara kita. Manakan tidak. Makan setalam, tidur sebantal dan musafir sekenderaan, bersulam doa rabithah yang diaminkan bersama sejurus selesai melazimi wirid al ma'thurat saban pagi dan petang.

Buku-buku haraki sentiasa di tangan, sementara bibir pula rajin melazimi usul isyrin agar lancar di lidah sesudah dihafal untuk menjadi kaedah dalam berjuang menyelesaikan kekusutan berfikrah. Tugasan dakwah dilaksana penuh dedikasi sebaik sahaja menghabisi kertas kerja dan amanat pimpinan dalam pertemuan-pertemuan bulanan seperti Liqa' Fikri atau seminar penerangan.

Semangat jihad berkobar-kobar, merasakan setiap gerakkerja jamaah biarpun di medan siasah adalah ibadah yang menghasilkan pahala. Ceramah para pimpinan banyak berkisar erti perjuangan atau pemantapan aqidah dan akhirnya baharulah disudahi dengan perkembangan isu semasa. Audien menerima secara seimbang antara kesedaran isu semasa dengan fikrah dan aqidah perjuangan.

Timbul masalah, segera kita cari naqib atau terus kepada pimpinan untuk mengatasinya. Masing-masing menutup masalah dan aib saudara masing-masing kerana mengutamakan kekuatan jamaah dan tugas perjuangan yang lebih besar. Cepat melupakannya serta segera memaafkan. Masalah tidak menjadi kudis gatal kepada pejuang kerana ukhuwwah Islamiyyah yang tebal segera merawatnya.

Mesyuarat dengan penuh mesra. Menghargai pandangan sahabat seperjuangan malah sering mendahulukan pandangan sahabat dan pimpinan sekalipun kita mempunyai pandangan yang berbeza. Rasa bangga apabila pandangan sahabatlah yang diterima dan fikrah perjuangan menjadi seia sekata. Walau berbeza dan berselisih pandangan sesama sendiri, tidaklah meninggi suara jauh sekali untuk memperbodohkan sahabat dan pimpinan sendiri. Mesyuarat menjadi pertemuan yang cukup menyeronokkan malah dinanti-nanti. Sebulan dirasakan setahun untuk bertemu kembali dengan sahabat seperjuangan.

Semua itu menjadi "umph" dalam perjuangan ini. Ia adalah nostalgia indah disemi pula oleh alunan nasyid jihad dan perjuangan. Sekali sekala asma'ul husna memecah kesunyian dan menjadi muqaddimah kepada setiap pertemuan dan mesyuarat. Namun, sedihnya hari ini rasa "umph" itu telah hilang. Zaman semakin canggih malangnya ukhuwwah semakin dhoif. Berjuang seharian terasa bagai berjalan di atas bara api. Nak bercakap rasa tak kena, tak bercakap rasa salah. Jumpa sahabat hanya mengangguk kepala, kalau sempat pun sekadar bersalam tangan. Rasa sukar untuk mendekap pipi, sebab masing-masing sibuk memburu waktu entah nak ke mana. Kalau peluk semua ahli mesyuarat, terpaksa mengambil masa yang agak lama untuk membiasakan. Ada yang rasa janggal dan geli geleman.

Makan secara layan diri kemudian berasingan melayan perasaan. Memandang sahabat seperti musuh. Ya, musuh dan saingan politik kerana kita tidak lagi berjamaah tetapi berpolitik. Menyertai PAS bukan lagi menyertai "Gerakan Islam" tetapi menyertai parti politik yang berjuang atas nama Islam.

Hadir mesyuarat seperti menghadiri parlimen untuk berdebat dengan musuh. Pantang keluar pandangan berbeza ditingkah segera agar ditarik balik kenyataan layaknya seperti di parlimen bukan dalam mesyuarat yang penuh kasih dan sayang. Tidak lagi bermula dengan al ma'thurat dan doa rabithah. Asma'ul Husna tidak kedengaran langsung. Jiwa menjadi kasar dan keras. Mudah terasa dan sangat sensitif yang menghela ke arah sengketa.

Adab bermesyuarat dan mengemuka serta berbeza pandangan telah hilang entah di dalam buku haraki mana yang tidak lagi dibaca kini. Nak baca macam mana, usrah pun sudah 5 tahun tidak hadir. Terma-terma jamaah yang selalu disebut dalam usrah dulunya kini UMNO pula yang pakai kerana kita telah tidak lagi menggunakannya seperti wehdatul fikri, wehdatul amal dan sebagainya.

Mesyuarat sebelum mesyuarat, mesyuarat dalam mesyuarat dan mesyuarat lepas mesyuarat sudah jadi rutin. Akhirnya tidak tahu keputusan mesyuarat mana sebenarnya yang original dan valid untuk dilaksanakan sebagai kata putus. Sebab, sebelum masuk mesyuarat, perkara yang nak dibincangkan sesama kita sahabat seperjuangan sudah dibincang oleh entah komuniti mana lalu masuk membawa keputusan yang telah direncanakan. Jika putus sesuatu pula dalam mesyuarat itu, ia seperti boleh dirombak oleh mesyuarat yang bakal menyusul selepas mesyuarat tersebut biar pun hanya di kedai kopi.

Memang aneh cara kita berjamaah di zaman moden ini. Hilang "umph" dan yang timbul ialah rasa curiga-mencurigai antara satu sama lain. Suasana sentiasa tegang dan panas. Bila-bila masa boleh mencetus perbalahan. Masing-masing menanti waktu turning point sebagai masa mahu bertindak. Hati kita menjadi jauh walau kita sepejabat. Sorotan mata bila memandang sesama kita kering kontang tanpa nilai ukhuwwah dan kasih mesra. Seperti merenung musuh, kalau tidak pun seperti menaruh rasa jengkel dan benci sesama kita. Ada sahaja yang tidak kena dan hati sentiasa tidak puas.

Rasa hormat sesama kita sahabat seperjuangan semakin pudar semangat khidmat kepada jamaah juga semakin luntur. Bertindak dalam paksa jangan sampai orang kata kita tidak buat kerja. Kemanisan dalam melakukan kerja dan tugas jamaah tidak terasa, kalau pun masih terasa hanya sekadar manis-manis buah jambu separuh masak atau sekadar manis gula Melaka.

Terma-terma asas perjuangan Islam seperti jihad, negara Islam, hudud, mukhayyam tarbawi, usrah, harakah Islamiyyah, naqib, ukhuwwah fiLlah dan lain-lain kini sukar untuk dilafaz kepada umum. Kalau menyebutnya juga akan dikatakan tidak bijak, tidak kena timing, keterlaluan, non-Muslim tidak akan mengundi kita, kolot dan macam-macam lagi sms akan masuk menempelak. Kini "umph" dalam berjamaah dan berjuang tidak terasa lagi. Seperti menghirup Tom Yam yang tawar tanpa garam dan rencah. Habis semangkuk, perut boleh kenyang tetapi "umph"nya tiada. Bagaimanalah kita nak mengembalikan semula "umph" dalam perjuangan ini?

Harapan saya, agar pemuda dapat menikmati semula "umph" tersebut. Untuk itu, pemuda mesti ada "umph" iaitu Usrah Mantap Pemuda Hebat (UMPH).

Ustaz Nasrudin Hassan Tantawi
Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia.
Sumber: Tarbawi