27 September 2007

AL-QURAN AL-KARIM -Bacalah..


Kehidupan sebagai seorang insan yang mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT, tidak dapat tidak dibatasi dengan had-had syariatNya yang merupakan tuan milik sekalian alam ini. Oleh itu, Dia jugalah Penggubal undang-undang alam semesta yang kita dan makhluk lain diami ini. Dengan itu, beberapa suhuf dan kitab suci telah diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi-nabiNya untuk diamal dan disampaikan kepada setiap umat manusia. Sehinggalah utusan yang terakhir iaitu Rasulullah SAW yang diturunkan pada baginda Al-Quran Karim.


Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah SWT yang juga merupakan perlembagaan hidup manusia. Bahkan lebih dari itu, ia juga adalah mukjizat agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW dengan sebahagiannya adalah perantaraan melalui malaikat Jibril a.s. Ia jua adalah petunjuk bagi orang -orang yang taat pada agama dan yakin pada kehidupan sesudah mati. Di dalam surah al-Baqarah ayat 1-5 sudah jelas menerangkan perkara tersebut. Oleh itu, tidak sewajarnya sebagai seorang muslim mukmin meninggalkan atau membiarkan dirinya tidak membaca Al-Quran. Membaca al-Quran bukan sahaja pada masa-masa tertentu seperti pada hari -hari kebesaran Islam, hari kelahiran atau kematian dan sebagainya. Tetapi perlu dibaca setiap hari seperti selepas solat fardhu atau pada waktu-waktu tertentu dalam sehari yang diperuntukkan untuk membaca al-Quran.

Membaca al-Quran bukan seperti membaca buku novel, majalah, surat khabar dan seumpamanya. Membaca al-Quran mempunyai beberapa tatatertib, syarat dan adab. Antaranya dimestikan suci dari hadas kecil dan besar dan berwudhu' (jika menyentuh mushaf) serta membacanya dengan tertib dan bertajwid. Antara adab lain ialah menghadap kiblat, baca dengan khusyu', memahami isinya dan menghayatinya. Bahkan dituntut untuk beramal dengan apa yang difahami tersebut. Inilah al-Quran yang merupakan kitab petunjuk jalan kehidupan kita di dunia ini dalam menuju ke jalan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ingatlah sabda baginda Rasulullah SAW tentang beberapa keutamaam membaca al-Quran:
- Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam: "Bacalah Al-Qur'an, karena ia akan datang pada hari Kiamat sebagai pemberi syafa'at bagi pembacanya." (HR. Muslim dari Abu Umamah).
- Dari An-Nawwas bin Sam'an radhiallahu 'anhu, katanya: Aku mendengar Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Didatangkan pada hari Kiamat Al-Qur'an dan para pembacanya yang mereka itu dahulu mengamalkannya di dunia, dengan didahului oleh surah Al Baqarah dan Ali Imran yang membela pembaca kedua surah ini." (HR, Muslim).
Bacalah Al-Quran Al-Karim setiap hari walau satu muka surat, walau tanpa wudhu' dengan menggunakan terjemahan Al-Quran, mudahan amalan kita itu menjadi bekalan sesudah mati.